Yritys starttiraha

Jotta yrityksesi olisi mahdollista saada starttirahaa, on sen pystyttävä täyttämään tiettyjä siihen liittyviä vaatimuksia. Starttirahan myöntämisen ehtoja ovat muun muassa seuraavat seikat:

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet aikomalleen alalle – koulutus, työkokemus

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet myös toimimaan yrittäjänä, esim. aiempaa kokemusta yrittäjänä toimimisesta tai soveltuva yrittäjyyskoulutus

– Liiketoimintasuunnitelma täytyy pystyä arvioimaa kannattavaksi

Tietyt asiat ja tilanteet voivat myös estää starttirahan saamisen. Starttirahaa ei voi saada:

– Jos yritystoiminta on aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty

– Jos hakija saa jotakin muuta tuloa, esim. palkkaa, opintotukea, vanhempainpäivärahaa tai jotakin eläkettä

– Jos hakijalla on vero- tai ulosottovelkaa

– Jos perustettavasta yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon

– Jos hakija on perustamassa yritystä sellaiselle toimialalle, joka on jo täynnä muita toimijoita, joilla on samat tai hyvin toisiaan vastaavat tuotteet ja palvelut. Tällöin starttiraha vääristää kilpailua, eikä sitä pääsääntöisesti myönnetä.

– Jos hakija on ollut alalla tai työpaikassa, minkä työnantaja olisi tulevan yrityksen pääasiakas. Käytännössä tällä pyritään estämään kevyttä verosuunnittelua, jossa siirtyisit työntekijästä yrittäjäksi. Jos haluat starttirahaa, on sinun siinä tapauksessa etsittävä muitakin asiakkaita, kuin nykyinen työnantajasi. Näiden asiakkaiden liikevaihdon on myös hyvä olla suurempi kuin edellisen työnantajasi.

– Jos hakijalla on maksuhäiriömerkintä tai hän on jättänyt maksamatta veroja tai muita lakisääteisiä maksuja. Tästä voidaan kuitenkin tehdä poikkeuksia TE-toimiston harkinnan mukaan, jos hakija pystyy selvittämään tilanteen perusteellisesti.

Starttirahaa haetaan TE-toimistolta joko sähköisellä tai paperisella hakemuksella. Hakijan on syytä olla hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamissa yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. TE-toimisto päättää, myönnetäänkö hakijalle starttiraha. Päätöstä tehdessään TE-toimisto ottaa huomioon muun muassa alan yritysten sen hetkisen kilpailutilanteet ja uuden yritystoiminnan tarpeen kyseisellä paikkakunnalla. Mikäli hakijalle päätetään myöntää starttirahaa, tapahtuu sen maksaminen kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella.

Leave A Response

* Denotes Required Field