Yrityksen starttiraha

Millainen yritys voi saada starttirahaa? Mitä yrittäjältä starttirahan hakijana vaaditaan? Starttiraha on siis uusien yrittäjien tukimuoto, jolla pyritään saamaan Suomeen uusia yrityksiä sekä samalla tukemaan uutta yrittäjää yrityksen alkuvaiheessa ennen kuin yrityksen toimeentulo on vakiintunut. Starttiraha ei kuitenkaan ole pysyvä tulonlähde yritykselle/yrittäjälle.

Nykyisin starttirahaa voi saada oikeastaan melkein kuka tahansa yrittäjäksi ryhtyvä. Yrittäjyyden on kuitenkin oltava päätoimista, eli sivutoimena harjoitettavaan yritykseen ei starttirahaa voi saada. Aiemmin starttiraha oli rajattu vain työttömästä yrittäjäksi siirtyville, mutta nykyisin starttirahaa voivat saada myös palkkatyöstä, kotityöstä tai opiskelusta yrittäjyyteen siirtyville.

Päätoimisen yrittäjyyden lisäksi uudelle yrittäjälle on myös muita edellytyksiä starttirahan saamiseksi. Aloittavalla yrittäjällä on oltava riittävä yrittäjyyskoulutus– tai kokemus. Myöskään yritystä, jonka pohjalta starttirahaa ollaan hakemassa, ei saa rekisteröidä ennen tukipäätöstä. Tämä johtuu siitä, että starttirahaa myönnetään vain uusille yrityksille ja jo rekisteröity yritys ei ole enää uusi, vaikka sen toiminta vasta aivan alussa olisikin.

Starttirahan myöntämisestä päättää työ- ja elinkeinotoimisto. Se tarkkailee perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä sekä sitä, että onko yrittäjyys yrittäjäksi hakeutuvan kannalta se paras työllistymisvaihtoehto. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään takaamaan se, että starttirahaa myönnetään ainoastaan sellaisille yrityksille, joilla katsotaan olevan mahdollisuudet säilyä toimivana sekä kehittyvänä myös sen jälkeen, kun myönnetty starttiraha loppuu.

Päätöstä tehdessään TE-toimisto ottaa huomioon myös alan yritysten sen hetkisen kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan tarpeen kyseisellä paikkakunnalla.

Alle on vielä listattu vaatimuksia, joihin yrityksen on pystyttävä vastaamaan starttirahaa saadakseen:

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet aikomalleen alalle – koulutus, työkokemus

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet myös toimimaan yrittäjänä, esim. aiempaa kokemusta yrittäjänä toimimisesta tai soveltuva yrittäjyyskoulutus

– Liiketoimintasuunnitelma täytyy pystyä arvioimaan kannattavaksi

Tietyt asiat ja tilanteet voivat myös estää starttirahan saamisen. Starttirahaa ei voi saada:

– Jos yritystoiminta on aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty

– Jos hakija saa jotakin muuta tuloa, esim. palkkaa, opintotukea, vanhempainpäivärahaa tai jotakin eläkettä

– Jos hakijalla on vero- tai ulosottovelkaa

– Jos perustettavasta yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon

– Jos hakija on perustamassa yritystä sellaiselle toimialalle, joka on jo täynnä muita toimijoita, joilla on samat tai hyvin toisiaan vastaavat tuotteet ja palvelut. Tällöin starttiraha vääristää kilpailua, eikä sitä pääsääntöisesti myönnetä.

– Jos hakija on ollut alalla tai työpaikassa, minkä työnantaja olisi tulevan yrityksen pääasiakas. Käytännössä tällä pyritään estämään kevyttä verosuunnittelua, jossa siirryttäisiin työntekijästä yrittäjäksi. Jos haluat starttirahaa, on sinun siinä tapauksessa etsittävä muitakin asiakkaita, kuin nykyinen työnantajasi. Näiden asiakkaiden liikevaihdon on myös hyvä olla suurempi kuin edellisen työnantajasi.

– Jos hakijalla on maksuhäiriömerkintä tai hän on jättänyt maksamatta veroja tai muita lakisääteisiä maksuja. Tästä voidaan kuitenkin tehdä poikkeuksia TE-toimiston harkinnan mukaan, jos hakija pystyy selvittämään tilanteen perusteellisesti.

Leave A Response

* Denotes Required Field