Yrittäjän starttiraha

Starttiraha on aloittelevalle yrittäjälle tarjottava etu. Sen tarkoitus on varmistaa aloittavan yrittäjän toimeentulo ja edistää työllisyyttä. Starttirahaa myönnetään kuuden kuukauden jaksoissa korkeintaan 18 kuukauden ajalle. Jokaista kuuden kuukauden jaksoa on haettava erikseen.

Starttirahaa voi hakea niin työtön, töissä käyvä, opiskelija tai kuka tahansa muu, joka on aikeissa siirtyä päätoimiseen ja luonteeltaan jatkuvaan yritystoimintaan. Starttirahaa eivät kuitenkaan saa automaattisesti kaikki uudet yrittäjät, vaan tuen myöntämisestä päättää TE-toimisto.

TE-toimisto myöntää yrittäjän starttirahan vasta, kun se on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. Starttirahan saamiseksi on aloittavan yrittäjän ja tulevan yrityksen pystyttävä täyttämään ja toteuttamaan tietyt edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa:

– päätoiminen yrittäjyys

– aloittavan yrittäjän riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan

– mahdollisuudet jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan

– tarpeellisuus toimeentulon kannalta

– yritystoiminnan aloittaminen vasta sitten, kun starttiraha on myönnetty

Starttirahan saamisen estävät seuraavat asiat:

– Jos yritystoiminta on aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty

– Jos hakija saa jotakin muuta tuloa, esim. palkkaa, opintotukea, vanhempainpäivärahaa tai jotakin eläkettä

– Jos hakijalla on vero- tai ulosottovelkaa

– Jos perustettavasta yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon

Eli kun harkitset yrityksen perustamista, on sinun syytä olla hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. TE-toimisto selvitää mahdollisuutesi starttrahan saamiseen. Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnallasi.

Starttirahan määrä määräytyy vuosittain. Starttirahan määrä ensimmäiseltä kuuden kuukaudelta vuonna 2015 on pääsääntöisesti 39,36€ / päivä, eli noin 850€ / kuukausi. Seuraavat mahdolliset jaksot taas 32,80€ / päivä, eli yhteensä noin 710€ / kuukausi. Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, veronalaista tuloa.

Leave A Response

* Denotes Required Field