Toiminimen perustaminen starttiraha

Oletko aikeissa perustaa toiminimen? Toiminimen perustaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilö siirtyy yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ja rekisteröi liiketoimintansa. Toiminimellä toimiessa kaikki sopimukset ja muut sitoumukset tehdään yrittäjän omalla nimellä. Toiminimiyrittäjällä on vastaavasti myös mahdollisuus nostaa yrityksestä varoja niin halutessaan.

Toiminimen perustaminen ei ole vaikeaa eikä kallista. Se on myös yksi Suomen yleisimmistä yritysmuodoista. Toiminimi on helppo ja hyvä vaihtoehto silloin, kun tuleva liiketoimintasi tulee olemaan suhteellisen pienimuotoista.

Toiminimiyrittäjä on lähtökohtaisesti myös oikeutettu hakemaan starttirahaa. Starttiraha on aloittelevalle yrittäjälle tarjottava etu. Sen tarkoitus on varmistaa aloittavan yrittäjän toimeentulo ja edistää työllisyyttä. Starttirahaa myönnetään kuuden kuukauden jaksoissa korkeintaan 18 kuukauden ajalle. Jokaista kuuden kuukauden jaksoa on haettava erikseen.

Starttirahaa voi hakea niin työtön, töissä käyvä, opiskelija tai kuka tahansa muu, joka on aikeissa siirtyä päätoimiseen ja luonteeltaan jatkuvaan yritystoimintaan. Starttirahaa eivät kuitenkaan saa automaattisesti kaikki uudet yrittäjät, vaan tuen myöntämisestä päättää TE-toimisto.

TE-toimisto myöntää yrittäjän starttirahan vasta, kun se on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. Starttirahan saamiseksi on aloittavan yrittäjän ja tulevan yrityksen pystyttävä täyttämään ja toteuttamaan tietyt edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa:

– päätoiminen yrittäjyys

– aloittavan yrittäjän riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan

– mahdollisuudet jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan

– tarpeellisuus toimeentulon kannalta

– yritystoiminnan aloittaminen vasta sitten, kun starttiraha on myönnetty

Starttirahan saamisen estävät seuraavat asiat:

– Jos yritystoiminta on aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty

– Jos hakija saa jotakin muuta tuloa, esim. palkkaa, opintotukea, vanhempainpäivärahaa tai jotakin eläkettä

– Jos hakijalla on vero- tai ulosottovelkaa

– Jos perustettavasta yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon

Eli kun harkitset yrityksen perustamista, on sinun syytä olla hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. TE-toimisto selvitää mahdollisuutesi starttirahan saamiseen. Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnallasi.

Leave A Response

* Denotes Required Field