Starttirahan suuruus

Starttirahan tavoite on yleisesti edistää uutta yritystoimintaa ja sen myötä työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, joka yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen arviolta kestää – kuitenkin korkeintaan 18 kuukauden ajalta. Starttirahaa maksetaan kuuden kuukauden jaksoissa, joista jokaista on haettava erikseen.

Starttirahan saamiseksi on tiettyjä edellytyksiä. Saadaksesi starttirahaa, sinun on joko oltava työtön työnhakija tai siirryttävä kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä. Päätoimisen yrittäjyyden lisäksi hakijalla on oltava muut riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan, mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan sekä tarpeellisuus toimeentulon kannalta. Hakija ei myöskään ole saanut aloittaa yritystoimintaa ennen starttirahan myöntämistä.

Starttirahaa haetaan TE-toimistolta joko sähköisellä tai paperisella hakemuksella. Hakijan on syytä olla hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamissa yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. TE-toimisto päättää, myönnetäänkö hakijalle starttiraha. Päätöstä tehdessään TE-toimisto ottaa huomioon muun muassa alan yritysten sen hetkisen kilpailutilanteet ja uuden yritystoiminnan tarpeen kyseisellä paikkakunnalla. Mikäli hakijalle päätetään myöntää starttirahaa, tapahtuu sen maksaminen kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella.

Starttirahan suuruus määräytyy vuosittain. Starttiraha muodostuu perusosasta ja lisäosasta. Starttirahan määrä ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta vuonna 2015 on pääsääntöisesti 39,36€ / päivä, eli noin 850€ / kuukausi. Seuraavat mahdolliset jaksot taas 32,80€ / päivä, eli yhteensä noin 710€ / kuukausi. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain TE-toimiston harkinnan mukaan. Lisäosa on kuitenkin korkeintaan 60 prosenttia perustuen määrästä. Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, veronalaista tuloa.

Leave A Response

* Denotes Required Field