Starttirahan ehdot

Työ- ja elinkeinopalveluihin liittyvä starttiraha on työllistämistuki, jolla voidaan tukea uutta yrittäjää yritystoiminnan alkuvaiheessa. Starttirahaa voi hakea niin työtön, töissä käyvä, opiskelija tai kuka tahansa muu, joka on aikeissa siirtyä päätoimiseen ja luonteeltaan jatkuvaan yritystoimintaan. Starttirahaa eivät kuitenkaan saa automaattisesti kaikki uudet yrittäjät, vaan tuen myöntämisestä päättää TE-toimisto.

Jotta yrityksesi olisi mahdollista saada starttirahaa, on sen pystyttävä täyttämään tietyt siihen liittyvät ehdot. Starttirahan myöntämisen ehtoja ovat muun muassa seuraavat seikat:

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet aikomalleen alalle – koulutus, työkokemus

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet myös toimimaan yrittäjänä, esim. aiempaa kokemusta yrittäjänä toimimisesta tai soveltuva yrittäjyyskoulutus

– Liiketoimintasuunnitelma täytyy pystyä arvioimaan kannattavaksi

– Yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty

– Hakija ei saa saada muuta tuloa, esim. palkkaa, opintotukea, vanhempainpäivärahaa tai jotakin eläkettä

– Hakijalla ei saa olla vero- tai ulosottovelkaa

– Perustettavasta yritystoiminnasta ei saa saada heti kohtuullista toimeentuloa

– Yritystä ei saa perustaa sellaiselle toimialalle, joka on jo täynnä muita samankaltaisia toimijoita, joilla on samat tai hyvin toisiaan vastaavat tuotteet ja palvelut. Tässä tilanteessa starttiraha vääristää kilpailua, eikä sitä yleisesti myönnetä.

– Hakija ei saa olla ollut alalla tai työpaikassa, minkä työnantaja olisi tulevan yrityksen pääasiakas. Tällä pyritään pääsääntöisesti estämään kevyttä verosuunnittelua, jossa työntekijä siirtyisi yrittäjäksi. Mikäli tällaisessa tilanteessa haluat starttirahaa, niin on sinun hankittava myös muita asiakkaita.

– Hakijalla ei saa olla maksuhäiriömerkintää, maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja rästissä. TE-toimisto voi kuitenkin harkita asiaa hakijan selvitysten ja nykyisen tilanteen perusteella.

Starttirahaa haetaan TE-toimistolta joko sähköisellä tai paperisella hakemuksella. Hakijan on syytä olla hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamista yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. TE-toimisto päättää, myönnetäänkö hakijalle starttiraha. Päätöstä tehdessään TE-toimisto ottaa huomioon muun muassa alan yritysten sen hetkisen kilpailutilanteet ja uuden yritystoiminnan tarpeen kyseisellä paikkakunnalla. Mikäli hakijalle päätetään myöntää starttirahaa, tapahtuu sen maksaminen kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella.

2 Comments

Leave A Response

* Denotes Required Field