Starttirahahakemus

Starttirahaa myönnetään kuuden kuukauden jaksoissa korkeintaan 18 kuukauden ajalle. Jokaista kuuden kuukauden jaksoa on haettava erikseen. Starttirahaa voi hakea niin työtön, töissä käyvä, opiskelija tai kuka tahansa muu, joka on aikeissa siirtyä päätoimiseen ja luonteeltaan jatkuvaan yritystoimintaan.

Eli kun harkitset yrityksen perustamista ja starttirahan hakemista, on sinun syytä olla hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. Varsinainen starttirahahakemus voidaan tehdä joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella. Hakemuksessa selvitetään muun muassa perustettavan yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa. Hakemukseen liitetään myös yleisesti erilaisia liitteitä, joita ovat mm: liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskema, alle 3kk vanha verovelkatodistus, sopimus mahdollisista yrityksen toimitiloista sekä muut asiantuntijan mahdollisesti pyytämät liitteet.

TE-toimisto myöntää yrittäjän starttirahan vasta, kun se on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. Starttirahan saamiseksi on aloittavan yrittäjän ja tulevan yrityksen pystyttävä täyttämään ja toteuttamaan tietyt edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa:

– Hakijan riittävät valmiudet aikomalleen alalle – koulutus, työkokemus

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet myös toimimaan yrittäjänä, esim. aiempaa kokemusta yrittäjänä toimimisesta tai soveltuva yrittäjyyskoulutus

– Liiketoimintasuunnitelma täytyy pystyä arvioimaan kannattavaksi

Starttirahan saamisen estävät seuraavat asiat:

– Jos yritystoiminta on aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty

– Jos hakija saa jotakin muuta tuloa, esim. palkkaa, opintotukea, vanhempainpäivärahaa tai jotakin eläkettä

– Jos hakijalla on vero- tai ulosottovelkaa

– Jos perustettavasta yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon

TE-toimisto selvittää mahdollisuutesi starttirahan saamiseen. Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnallasi.

Leave A Response

* Denotes Required Field