Starttiraha maksupäivät

Starttirahaa voi hakea niin työtön, töissä käyvä, opiskelija tai kuka tahansa muu, joka on aikeissa siirtyä päätoimiseen ja luonteeltaan jatkuvaan yritystoimintaan. Tuen myöntämisestä päättää TE-toimisto. Starttiraha on työ- ja elinkeinopalveluihin liittyvä työllistämistuki, jolla voidaan tukea uutta yrittäjää yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Starttirahan määrä määräytyy vuosittain. Starttirahan määrä ensimmäiseltä kuuden kuukaudelta vuonna 2015 on pääsääntöisesti 39,36€ / päivä, eli noin 850€ / kuukausi. Seuraavat mahdolliset jaksot taas 32,80€ / päivä, eli yhteensä noin 710€ / kuukausi. Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, veronalaista tuloa. Starttirahaa voidaan hakea kuuden kuukauden jaksoissa, jokaista erillisellä hakemuksella. Enimmäistukiaika on 12-18 kuukautta.

Starttirahan maksupäivät ovat aina kuukauden puolivälissä ja lopussa. Starttirahan maksaminen on keskitetty kuuteen ELY-keskukseen (maksatusalueeseen). Vuoden 2015 maksupäiviä (yksi 6kk jakso): 19.1.2015, 30.1.2015, 18.2.2015, 27.2.2015, 16.3.2015, 31.3.2015, 16.4.2015, 30.4.2015, 15.5.2015, 29.5.2015, 17.6.2015, 30.6.2015.

Starttirahan myöntämisen ehtoja ovat muun muassa seuraavat seikat:

– Hakijan riittävät valmiudet aikomalleen alalle – koulutus, työkokemus

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet myös toimimaan yrittäjänä, esim. aiempaa kokemusta yrittäjänä toimimisesta tai soveltuva yrittäjyyskoulutus

– Liiketoimintasuunnitelma täytyy pystyä arvioimaa kannattavaksi

Starttirahan saamisen estävät seuraavat asiat:

– Jos yritystoiminta on aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty

– Jos hakija saa jotakin muuta tuloa, esim. palkkaa, opintotukea, vanhempainpäivärahaa tai jotakin eläkettä

– Jos hakijalla on vero- tai ulosottovelkaa

– Jos perustettavasta yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon

Leave A Response

* Denotes Required Field