Starttiraha jatkohakemus

Starttirahaa voi hakea enemmän kuin ensimmäisen, eli perusosan verran. Normaalisti perusosaa myönnetään vain kuusi kuukautta, minkä jälkeen on mahdollisuus hakea jatkoaikaa starttirahalle.

Jos hakija on hakemassa jo myönnetylle starttirahakaudelle jatkoa, tulee hakijan toimittaa starttirahan jatkohakemus työ- ja elinkeinotoimistolle voimassa olevan starttirahakauden aikana. Jos voimassa ollut starttirahakausi on jo päättynyt, on jatkotuen myöntäminen ko. yritystoimintaan hyvin epätodennäköistä.

Starttirahan jatkohakemus tulee olla tehtynä ennen ensimmäisen puolen vuoden tukikauden päättymistä, jotta jatkopäätös voidaan tehdä. Hakijan täytyy siis olla ajoissa liikkeellä, jos aikoo hakea starttirahalle jatkoa ensimmäisen puolen vuoden tukikauden päättyessä.

Starttirahalle on mahdollistaa saada jatkoa kaksi kertaa. Tällöin tuen saamiseksi täytyy täyttää tiettyjä ehtoja, jotta lisätukea voidaan myöntää. Tärkein edellytys rahan saamiseksi on se, että yrityksellä on menestymisen merkkejä. Vaikeuksissa olevan yrityksen on vaikeampi saada lisätukea. Joissain tilanteissa yritykselle voidaan myöntää tukea alun talousvaikeuksista huolimatta jos liiketoiminta nähdään potentiaalisena.

Hakijan kannalta on tärkeää, että voi osoittaa oman idean olevan elinkelpoinen ja näyttää, että taloudellinen menestyminen on mahdollista.

Jatkotuen saamista varten hakijan tulee tehdä selvitys ensimmäisestä kaudesta. Selvitys tehdään yrityksen omia dokumentteja käyttäen. Tilintarkastajalta löytyy yleensä kaikki tarvittavat dokumentit selvitystä varten. Lisäksi hakija täyttää virallisen hakemuksen, jonka löytää esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta. Hakemus on saatavilla tulostettavana versiona eikä sitä voi lähettää sähköisesti.

Hakemusta varten hakija tarvitsee vähintään vahvistetun tuloslaskelman sekä todistuksen kuukausittaisesta liikevaihdosta. Tämän lisäksi hakijan tulee selvittää perustelut jatkotuen saamiseksi joko suullisesti haastattelussa tai kirjallisena versiona. Ohjeet menettelyyn kannattaa selvittää etukäteen omasta työ- ja elinkeinotoimistosta.

Leave A Response

* Denotes Required Field