Starttiraha jatko

Starttirahaa voidaan hakea kuuden kuukauden jaksoissa, jokaista erillisellä hakemuksella. Enimmäistukiaika on 12-18 kuukautta. Starttirahan määrä määräytyy vuosittain. Starttirahan määrä ensimmäiseltä kuuden kuukaudelta vuonna 2015 on pääsääntöisesti 39,36€ / päivä, eli noin 850€ / kuukausi. Seuraavat mahdolliset jaksot taas 32,80€ / päivä, eli yhteensä noin 710€ / kuukausi. Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, veronalaista tuloa.

Jos siis aiot hakea jo myönnetylle starttirahakaudelle jatkoa, on sinun hakijana toimitettava starttirahan jatkohakemus työ- ja elinkeinotoimistolle voimassa olevan starttirahakauden aikana. Mikäli voimassa ollut starttirahakausi on jo päättynyt, on jatkotuen saaminen melko epätodennäköistä.

Jotta jatkopäätös voidaan tehdä, on jatkohakemuksen oltavana tehtynä ennen ensimmäisen kuuden kuukauden tukikauden päättymistä. Hakijan on syytä olla ajoissa liikkeellä. Kaiken kaikkiaan starttirahalle on mahdollista saada jatkoa kaksi kertaa.

Jatkon myöntämiseksi on hakijan ja tämän yrityksen täytettävä tiettyjä ehtoja. Yksi tärkeimmistä edellytyksistä on se, että yritys ilmentää menestymisen merkkejä. Vaikeuksissa olevan yrityksen on vaikeampi saada lisätukea.

On kuitenkin tilanteita, joissa yritykselle voidaan esimerkiksi alkuvaiheen talousvaikeuksista huolimatta myöntää tukea. Tällöin liiketoiminta on pystyttävä näkemään potentiaalisena. Hakijan on siis hyvä pystyä todistamaan oman ideansa ja yrityksensä olevan elinkelpoinen ja että myös taloudellinen menestyminen on mahdollista.

Jatkotuen saamiseksi on hakijan tehtävä selvitys ensimmäisestä tukikaudesta. Selvitykseen käytetään yrityksen omia dokumentteja. Näitä ovat muun muassa vahvistettu tuloslaskelma sekä todistus kuukausittaisesta liikevaihdosta. Dokumenttien lisäksi hakija täyttää virallisen hakemuksen.

Hakemuksen löytää esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta. Hakemuksen voi joko tulostaa tai täyttää sähköisesti asiointipalvelussa. Hakemusta varten on myös selvitettävä perustelut jatkotuen saamiseksi joko haastattelussa tai kirjallisena versiona. Tarkemmat ohjeet on hyvä tarkistaa etukäteen omasta työ- ja elinkeinotoimistosta.

Leave A Response

* Denotes Required Field