Starttiraha 2015

Starttiraha on työ- ja elinkeinopalveluihin liittyvä työllistämistuki, jolla voidaan tukea uutta yrittäjää yritystoiminnan alkuvaiheessa. Starttirahaa voi hakea työtön, töissä käyvä, opiskelija tai muu henkilö, joka on aikeissa siirtyä päätoimiseen ja luonteeltaan jatkuvaan yritystoimintaan. Starttirahaa eivät kuitenkaan saa automaattisesti kaikki uudet yrittäjät, vaan tuen myöntämisestä päättää TE-toimisto.

Starttirahan määrä määräytyy vuosittain. Starttirahan määrä ensimmäiseltä kuuden kuukaudelta vuonna 2015 on pääsääntöisesti 39,36€ / päivä, eli noin 850€ / kuukausi. Seuraavat mahdolliset jaksot taas 32,80€ / päivä, eli yhteensä noin 710€ / kuukausi. Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, veronalaista tuloa.

Starttirahaa voidaan hakea kuuden kuukauden jaksoissa, jokaista erillisellä hakemuksella. Ensimmäistukiaika on 12-18 kuukautta. Starttirahan myöntämisen ehtoja ovat muun muassa seuraavat seikat:

– Hakijan riittävät valmiudet aikomalleen alalle – koulutus, työkokemus

– Hakijalla on oltava riittävät valmiudet myös toimimaan yrittäjänä, esim. aiempaa kokemusta yrittäjänä toimimisesta tai soveltuva yrittäjyyskoulutus

– Liiketoimintasuunnitelma täytyy pystyä arvioimaa kannattavaksi

Starttirahan saamisen estävät seuraavat asiat:

– Jos yritystoiminta on aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty

– Jos hakija saa jotakin muuta tuloa, esim. palkkaa, opintotukea, vanhempainpäivärahaa tai jotakin eläkettä

– Jos hakijalla on vero- tai ulosottovelkaa

– Jos perustettavasta yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon

Starttirahahakemukset toimitetaan TE-toimistoon, joka päättää starttirahan myöntämisestä. Hakemus on mahdollista tehdä joko sähköisenä verkossa tai paperiversiona. Lomakkeen voi noutaa kaikista työ- ja elinkeinotoimistoista tai tulostaa internetistä. Hakemukseen sisältyy yleisesti tiettyjä liitteitä, joita starttirahan mahdollinen myöntäminen edellyttää.

Näitä liitteitä ovat muun muassa liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskema, alle 3kk vanha verovelkatodistus, sopimus mahdollisista yrityksen toimitiloista sekä muut asiantuntijan mahdollisesti pyytämät liitteet.

6 Comments

Leave A Response

* Denotes Required Field