Starttiraha 2014

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle tarjottava etu. Sen tarkoitus on varmistaa aloittavan yrittäjän toimeentulo ja parantaa työllisyyttä. Starttirahan myöntämisestä päättää Työ- ja elinkeinotoimisto.

Starttiraha on harkinnanvarainen, joten tulos riippuu paikkakunnasta, vuodenajasta, suhdanteista sekä useasta muusta seikasta. Työ- ja elinkeinotoimisto käyttää aina asiantuntijaa arvioimaan liikeidean kannattavuuden ja sen, onko yrittäjäksi aikovalla riittävästi tietotaitoa ja muita valmiuksia. Asiantuntijoita ovat yleensä esimerkiksi kuntien elinkeinojohtajat, uusyrityskeskusten tai Työ ja elinkeinokeskusten henkilökunta. Lisäksi starttirahan hakijoilta edellytetään alkaville yrittäjille tarkoitetun kurssin käymistä.

Ennen starttirahapäätöstä työvoimatoimisto ja asiantuntijat selvittävät, ettei mahdollinen tuki vääristä yritysten välistä kilpailua. Yritystoimintaa ei myöskään saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Starttirahan saamisen ehtona on, että yritystoiminta käynnistetään kolmen kuukauden kuluessa myönteisen starttirahapäätöksen saamisesta.

Starttirahan maksimiaika pidennettiin kymmenestä kahdeksaantoista kuukauteen vuoden 2008 alussa. Tuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2014 perustuki on 32,66 euroa päivässä. Lisäosa vaihtelee tilanteen mukaan työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan ja sen suuruus on enintään 60 % perustuen määrästä.

Aikaisemmin starttirahan edellytyksenä oli kolmen kuukauden mittainen työttömyys. Nykyisin tätä vaatimusta ei enää ole, vaan starttirahan voi saada lähes kuka tahansa. Yrittäjäkokemusta tai yrittäjäkoulutus pitäisi hakijalla kuitenkin olla. Starttirahapäätöksen ja yritystoiminnan alkamisen jälkeen yrittäjä ei kuitenkaan enää voi saada palkkaa muusta työstä tai esimerkiksi opintotukea. Esimerkiksi eläkettä saavalle henkilölle starttirahaa ei myönnetä.

Starttirahaa voidaan maksaa enintään 18 kuukauden ajalta. Yleensä starttirahaa myönnetään kuitenkin kuudeksi kuukaudeksi. Sen jälkeen starttirahaa voidaan myöntää tapauskohtaisesti Starttiraha harkinnan perusteella ajaksi, jonka yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon turvaamiselle arvioidaan olevan tarvetta.

Starttirahan jatkohakemus on toimitettava Työ- ja elinkeinotoimistolle voimassa olevan starttirahakauden aikana viimeistään noin kuukausi ennen starttirahakauden päättymistä.

Vuonna 2014 starttirahaa voi saada bruttona (eli tästä summasta maksetaan vielä verot) noin 700 – 1 120 euroa kuukaudessa. Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen, ja sitä varten pitää tehdä tilityshakemus Työ- ja elinkeinotoimistolle.

Leave A Response

* Denotes Required Field