Oman yrityksen perustaminen starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan kehittämistä ja ihmisten työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, enintään 18 kuukauden ajan. Starttirahaa pitää hakea ennen yrityksen rekisteröimistä.

Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä ei-työttömälle muun muassa palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ennen starttirahan myöntämistä työ- ja elinkeinotoimisto tekee selvityksen siitä, että yrittäjyys on starttirahan hakijalle sopiva työllistymisvaihtoehto.

Starttiraha ja yrittäjäkoulutus on myös mahdollista yhdistää joustavasti. Esimerkiksi starttirahan saamisen aikana voi aloittaa yrittäjäkoulutuksen. Työvoimakoulutuksena järjestetään alkaville yrittäjille tarkoitettuja kursseja, jotka ovat koulutettaville maksuttomia. Myös työ- ja elinkeinokeskukset sekä monet oppilaitokset järjestävät sopivaa koulutusta.

Starttirahaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistolta, ja prosessi alkaa aloittavan yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmien selvityksellä.

Myös päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee työ- ja elinkeinotoimisto, jonne starttirahan hakemuslomake toimitetaan. Työ- ja elinkeinotoimisto ottaa selvityksessä huomioon mm. alan kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan tarpeen kyseisellä paikkakunnalla.

Tuen myöntämisen edellytyksinä ovat mm. tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta, yrittäjäkokemus tai -koulutus, mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan, sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.

Aloittamisella tarkoitetaan siis kaupallisen yritystoiminnan aloittamista, ei toiminnan suunnittelua tai järjestelyä. Suunnitelmissa ja valmisteluissa yritys voi olla vaikka kuinka pitkällä, kunhan varsinaista kaupallista yritystoimintaa ei ole aloitettu.

Yrityksen voi rekisteröidä kuitenkin kaupparekisteriin, esim. nimen suojaamista varten, eikä sitä lasketa yrityksen aloittamiseksi. Tästä kannattaa kuitenkin keskustella paikallisen työ- ja elinkeinotoimiston käsittelijän kanssa etukäteen. Toiminnan aloittamiseksi katsotaan, kun yritys on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin, eli yritys voi aloittaa rahaliikenteen. Kun on kysymys starttirahasta ja sen myöntämiseen vaikuttavista asioista, kannattaa olla hyvissä ajoin etukäteen yhteydessä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon kertoakseen suunnitelmistaan ja keskustellakseen, kuinka starttirahan hakemisen kanssa tulisi edetä.

Työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan, starttirahaa voidaan myöntää 530 – 860 euroa kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Starttirahaa myönnetään yleensä kahdessa osassa, joista ensimmäinen osa on 1-6 kk.

1 Comment

Leave A Response

* Denotes Required Field