Tämän sivuston tarkoituksen on tuoda sinulle kaikki tarvitsemasi tieto starttirahasta ja siihen liittyvistä asioista. Pyrimme avaamaan koko starttirahaprosessin alusta loppuun mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta kuka tahansa pystyy sitä hakemaan.

Jos mielestäsi jotain tietoa puuttuu sivustola tai haluat esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen avulla. Voit jättää kysymyksiä myös kommentoimalla sivun alalaidassa.

Mikä on starttiraha

Starttiraha on etu, mitä tarjotaan aloittavalle yrittäjälle tai yrittäjille. Sen tavoitteena on auttaa yrittäjiä yrityksen perustamisen alkuvaiheissa varmistamaan riittävä toimeentulo ja siten parantaa ihmisten työllisyyttä. Starttirahan myöntää aina paikallinen TE-toimisto.

Kyseessä ei ole automaattinen etu, mikä myönnetään jokaiselle sitä hakevalla tulevalla yrittäjälle. TE-toimiston virkailijat harkitsevat jokaista hakemusta ja haun lopputulos riippuu aina paikkakunnasta. Myös vuodenaika, talouden yleiset suhdanteet sekä muut seikat vaikuttavat tilanteeseen. Tämän lisäksi asiaan kysytään normaalisti ulkopuolista tahoa arvioimaan liikentoiminnan mahdollisuuksia sekä henkilön kykyä toimi yrittäjänä. Tämä taho vaihteleen paikkakunnittain, usein kyseessä on yrityskonsultti.

Starttirahan saamiseksi myös aloittavalta yrittäjältä kysytään osaamista, jota todennäköisesti joutuu vankistamaan jonkinlaisella alueella toimivalla yrittäjäkurssilla.

starttiraha

Starttirahasta voi myös lukea wikipedian kuvauksen.

Starttirahan hakeminen

Starttirahaa haetaan siis TE-toimistosta eli työ- ja elinkeinotoimistosta. Siellä tehdään päätös starttirahasta. Käymme myöhemmin tällä sivulla läpi tarkemmat edellytyksen, joita hakijalta vaaditaan, mutta sanotaan lyhyesti että niiden lisäksi selvitään myös hakijan taloudellisen tuen tarve.

Itse hakeminen tapahtuu useammassa vaiheessa. Käydään tässä kappaleessa läpi prosessi, minkä läpi sinut kuljetetaan. Vaikka vaiheta on tässä paperilla useita niin ei kannata hätäillä. Sinua kyllä ohjataan prosessi eteenpäin, joten jokaista kohtaa ei tarvitse muistaa tässä vaiheessa. Pääasia, että saat selkeän kuvan siitä, että mitä tuleman oikeasti pitää.

1. Menet paikalliseen TE-toimistoon kertomaan ideastasi. Tässä vaiheessa mukana ei tarvitse olla muuta kuin idea pääpiirteittän järkevästi pään sisällä.

2. TE-toimisto ohjaa sinut paikkalisen yritysneuvojan puheille. Hänen kanssaan aloitat työstämään ideaasi tarkemmin ja lopulta täytät starttirahahakemuksen, mikäli hän toteaa yritysideasi elinkelpoiseksi. Muista, että tämän henkilön tehtävä on vain selvittää, että sinulla on tarpeeksi taitoja ja kykyä toimia yrittäjänä sekä yritysideallasi on mahdollisuudet olla kannattava. Hän antaa seuraavaksi tehtävän ryhtyä täyttämään liiketoimintasuunnitelmaa sekä sen liitteitä.

3. Seuraavaksi ryhdyt hiomaan liiketoimintasuunnitelmaa, sen liitteitä ja muita hakemuksia. Yksinkertaisin on käyttää liiketoimintasuunnitelma.com – palvelua. Sen avulla saat helposti kaikki tarvittavat dokumentit eteesi. Tässä vaiheessa olisi tärkeintä muistaa, että mikä on suunnitelman tarkoitus. Suunnitelma menee luettavaksi monelle eri taholle ja jokainen niistä etsii omastä näkökulmastaan tärkeitä asioita. Silloin onkin järkevää muistaa, että tekee itselle selkeäksi mitä suunnitelmilta haluaa, mutta samalla pyrkii näyttämään muille osapuolille oman idean toimivuuden. Tässä alkuvaiheessa liiketoimintasuunnitelma hiotaan kuntoon, kunnes yritysneuvoja on siihen tyytyväinen.

4. Kun liiketoimintasuunnitelma on kunnossa, on aika täyttää itse starttirahahakemus. Sen saat mukaasi yritysneuvojalta tai voit ladata sen tämän osion lopusta. Hakemuksen täyttämän on selvää kauraa. Kun se on valmis, pistää yritysneuvoja paperit eteenpäin.

5. Seuraavaksi sinulle varataan aika TE-keskuksen omalle asiantuntijalle. Hän haastattelee sinua eri asioista. Normaalisti haastattelu kestää noin tunnin ajan. Silloin käydään läpi suunnitelmasi uudestaan läpi sekä arvioidaan sinun kykyäsi toimia yrittäjänä. Tämän haastattelun perusteella asiantuntija tekee ehdotuksen joko hyväksyä tai hylätä hakemuksesi.

6. Tämän jälkeen tehdään itse päätös. TE-toimistossa se tehdään tiettyjä käytäntöjä noudattaen, jotta päätös ei olisi yhden ihmisen harteilla. Päätöstä tehdessä käydään vielä uudestaan läpi kaikki tuottamasi materiaali sekä tarkastetaan, että olet noudattanut kaikki starttirahan sääntöjä, kuten sitä, että toimintasi ei ole alkanut. Tästä kannattaa pitää kiinni, sillä se johtaa välittömästi kielteiseen päätökseen. Mitään ei siis kannata ennakoida.

7. Seuraavaksi saatat saada ilmoituksen päätöksestä puhelimitse. Kannattaa kuitenkin odottaa lopullista päätöstä, mikä saapuu kirjallisena postissa.

8. Kirjallinen päätös tulee sinulle postissa. Tämän jälkeen voit aloittaa yritystoimintasi, jos siis sait myönteisen päätöksen. Mikäli sait kielteisen päätöksen, voi hakea siihen oikaisua. Tämä täytyy tehdä kirjallisesti 30 päivän sisällä. Sen käsittelyssä menee yleensä viikosta kahteen. Myös päätöksestä ilmoitetaan sinulle kirjallisesti. Jos saat vielä uudestaan kielteisen päätöksen, voit tehdä siitä valituksen oikeuteen.

Starttirahahakemuksen liitteet

Katsotaan seuraavaksi mitä liitteitä starttirahahakemuksen mukaan tulee. Niitä on yllättävän iso pino. Onneksi suurin osa näistä tehdään yhdessä ammattilaisen kanssa eli yritysneuvojan.

Tarvitset ainakin nämä (lista vaihtelee hieman toimijoista riippuen):

 • Liiketoimintasuunnitelman
 • Rahoituslaskelman
 • Kannattavuuslaskelman
 • Myyntisuunnitelman
 • Oman CV:n

Kuten sanottua niin kaikki yllämainitut (paitsi cv) löytyvät helposti osoitteesta liiketoimintasuunnitelma.com

Tämän lisäksi tarvitset verovelkatodistuksen. Tilaa verovelkatodistus täältä. Saat sen postin kautta kotiisi.

Starttirahahakemus

Tietysti tarvitset myös itse starttirahahakemuksen. Sen saat usein paperisena suoraan yritysneuvojalta, mutta totta puhuttuna se on helpompi täyttää sähköisesti koneella. Voitkin ladata sen täältä:

Lataa starttirahahakemus täältä. Myöhemmässä vaiheessa tarvitset myös starttirahan jatkohakemuksen.

Starttirahan edellytykset

Starttirahan saamisella on tiettyjä edellytyksiä tai ehtoja, joiden täytyy osaltaan täyttyä, että starttirahaa voidana myöntää. Katsotaan seuraavaksi mitä nämä asiat ovat.

Kaksi tärkeintä asiaa on, että hakijalla olisi tarpeelliset valmiudet harjoittaa suunniteltua yritystoimintaa tai hän pystyy hankkimaan ne mahdollisimman pian starttirahan saamisen jälkeen. Tämän lisäksi yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja sillä pitää olla mahdollisuudet olla kannattavaa. Tätä mitataan sillä tavalla, että aloittava yrittäjä saa siitä tarpeellisen elinkeinon.

Näiden kahden asian lisäksi TE-toimisto sekä yritysneuvoja pyrkivät selvittämään ettei kaavailemasi yritystoiminta vääristä kilpailua sillä toimialalla. Tästä esimerkkinä vaikka pizzerian perustaminen, jossa starttiraha todennäköisesti vääristäisi kilpailua millä tahansa paikkakunnalla Suomessa.

Yritystoimintaa ei saa myöskään aloittaa ennen kuin starttirahalle on saatu tukipäätös. Myöskään suurempia valmistelevia toimenpiteitä ei saa tehdä. Toiminta pitää kuitenkin aloittaa vähintään kolmen kuukauden sisällä tuen myöntämisestä.

Aikaisemmin starttirahan saamiseksi täytyi olla vähintään kolme kuukautta työttömänä. Tällä hetkellä tälläistä vaatimusta ei enää ole, joten starttirahan voi saada melkein kuka vain. Kuitenkin yllämainitut ehdot täytyy täyttää. Huomiona vielä se, että muita tukia ei voi saada samaan aikaan eli esimerkiksi opiskelija ei voi saada opintotukea ja starttirahaa vaan hänen täytyy valita näistä toinen. Myöskään eläkettä saavat eivät voi saada starttirahaa.

Starttirahan määrä

Starttirahan määrä tarkistestaan vuosittain, joten kannattaa aina etsiä siitä uusinta saatavilla olevaa tietoa. Tämän lisäksi määrään vaikuttaa starttirahan kaksiosaisuus. Se muodostuu ns. perustuesta sekä lisäosasta. Vuonna 2013 pohjana toimiva perusosa on 32,46 euroa päivää kohden. Päälle tuleva lisäosa vaihtelee TE-toimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus voi olla enintään 60 % perustuen määrästä.

Kokonaismäärän vaikuttaa tietysti myös starttirahajakson pituus. Nykyisin maksimiaika on kahdeksantoista kuukautta, mikä jakautuu kolmeen kuuden kuukauden osaan. Puhutaan perusjaksosta, lisäjaksosta sekä kolmannesta jaksosta. Jokaista näistä täytyy hakea erikseen ja niissä saatavat starttirahan määrät voivat vielä vaihdella jaksoittain.

Starttirahan jatkohakemus

Startirahalle on mahdollistaa saada siis jatkoa, itseasiassa kaksi kertaa. Myös sen saamiseksi täytyy täyttää tiettyjä ehtoja, jotta sitä voidaan myöntää. Mutta myöskin tässä on paljolti kiinni siitä, että kuka on toisessa päässä myöntämässä tukea. Normaalisti tärkein edellytys rahan saamiseksi on se, että pystyy näyttämään menestymisen merkkejä. Vaikeuksissa olevan yrityksen on vaikeampi sitä saada. Tämä on osaltaan vähän outoa, koska menestyvä voisi menestyä ilman tukea ja vaikeuksissa oleva saattaisi taas nousta jaloilleen tuen avulla.

Hakijan kannalta on tärkeintä siis, että voi osoittaa oman idean olevan elinkelpoinen ja näyttää, että taloudellinen menestyminen on aivan oven takana. Tähän voi käyttää avuksi omia laskelmia, kirjanpitäjän toimittamia dokumentteja, myyntiraportteja sekä ihan omaa myyntipuhetta tilanteestaan.

Starttirahan jatkohakemus täytyy tehdä ennen kuin perusosan maksuaika päättyy eli ensimmäisen puolen vuoden sisällä. Se kannattaa pistää hakuun paria kuukautta ennen ensimmäisen osan päättymistä. Tämä johtuu siitä, että käsittelyajoissa on eroja. Silloin päätökselle on ainakin tarpeeksi aikaa ja saat tuloksen ennen rahan loppumista.

Jatkoajan saamista varten joudut tekemään myös selvityksen ensimmäisestä kaudesta. Voit käyttää siinä jo yllämainittuja asioita. Lisäksi täytät tietysti erillisen, virallisen, hakemuksen. Voit ladata sen tämän kappaleen lopusta.

Hakemusta varten tarvitset ainakin kaksi asiaa. Ensimmäinen niistä on kirjanpidätäjältä saatu ja vahvistettu tuloslaskelma. Toinen yrityksen kuukausittainen liikevaihto. Tämän lisäksi sinun pitää siis itse kertoa, että miksi tarvitset jatkoa ensimmäiselle starttirahakaudelle.

Starttirahan kesto

Starttirahan jatkoaika kestää enintään 6 kuukautta.

Muistathan, että hakemus jatkoajalle täytyy tehdä ennen kuin ensimmäisen kuuden kuukauden kausi täytyy.

Starttirahan määrä

Jatkohakemuksella saatava starttirahan määrä vaihtelee, koska se käsitellään aina tapauksittain. Normaalisti se on kestoltaan kuusi kuukautta, mutta sekin riippuu aina tilanteesta. Määrältään jatkoraha voi olla enintään 60 % perustuesta. Tämä tarkoittaa noin 20 euron päiväkohtaista tukea.

Tarkasta summasta ja päivien määrästä pystyy itse osittain neuvottelemaan, jos osaa esittää oman tilanteen sopivassa valossal. Lopulta tarkan summan kuitenkin päättää TE-keskus, kun se tekee päätöksen starttirahan jatkoajasta.

Starttirahan jatkohakemus

Starttirahan jatkohakemuksen voi täyttää sähköisesti eli tietokoneella, tulostaa ja toimittaa sitten TE-keskukseen.

Voit ladata hakemuksen täältä.

Starttirahan esteet

Starttirahan saamisella voi olla myös erilaisia esteitä. TE-toimisto tarkistaa nämä ennen kuin se myöntää starttirahan. Myös yritysneuvoja käy näytä asioita läpi kanssasi. Käydään lista läpi eli starttirahaa ei myönnetä, mikäli

 • Suunnittelemasi yritystoiminta pystyy takaamaan sinulle selkeästi kohtuullisen toimeentulon, kun yritys on vielä käynnistämis – tai vakiinnuttamisvaiheessa
 • Starttiraha saattaisi vääristää toimialalla olevaa kilpailua eri toimijoiden keskuudessa
 • Olet aloittanut yritystoimintasi ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätöstä
 • Aloittamasi yritystoimintasi starttirahan avulla olisi sama, jota teit aikaisemmin työsuhteessa ja sitä tehtäisiin pääasiallisesti samalle työnantajalle
 • Olet laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen maksamista tai sinulla on muuten todettu maksuhäiriöitä. Tähän voidaan tehdä poikkeus, jos TE-toimisto näkee tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisena.
 • Toimeentulosi on turvattu muilla tavoilla jo ennen kuin saisit starttirahaa, kuten palkkatuloilla, tuilla tai etuuksilla.

Starttiraha päätös

Starttirahasta päätöksen tekee lopulta TE-toimisto. Sitä varten haetaan normaalisti ulkopuoliselta asiantuntijalta, yritysneuvojalta. Siinä on tavoitteena selvittää hakijan valmiudet toimia yrittäjänä, yritysidean kannattavuus sekä toimialan kilpailutilanne. Yritysneuvoja antaa oman lausuntonsa, minkä jälkeen TE-keskus tekee lopullisen päätöksen.

Starttirahaa myönnetään useammassa jaksossa, joista jokainen vaatii oman päätöksensä. Jokainen jaksoista on enintään kuusi kuukautta kestäviä, joten starttirahaa voi yhteensä saada enintään 18 kuukautta.

Starttirahan verotus

Toisin kuin usein luullaan niin starttiraha on veronalaista tuloa. Se ei siis mene yrityksen kirjanpitoon, etkä saa sitä verottomasti. Saat siis aina starttirahan vähennettynä ennakkopidätyksen määrällä.

Tuki on siis henkilökohtaista, ennakonpidätyksen alaista verotuloa. Älä siis ilmoita sitä yrityksen tuloksi, kun ilmoitat ennakkoperintärekisteriin yrityksesi tuloja.

Starttirahan veroprosentti

Veroprosentti on siis riippuvainen henkilökohtaisesta verotuksestasi eli pidätysprosentista. Mikäli se on alle 18 %, pidätetään starttirahasta veroa 20 %. Mikäli pidätysprosentti on enemmän kuin 18 %, nostetaan myös starttirahan verotusta, tässä tapauksessa tarkalleen 2 prosenttia.

Sinun täytyy toimittaa myös starttirahan tilitystietojen yhteydessä alkuperäinen kappale verokorttia päätoimisesta palkkatulostasi tai muutosverokortti etuutta tai starttirahaa varten. Jos toimitat muutosverokortin starttirahaa varten, noudatetaan silloin sen kortin määrää veroprosenttia. Huomaathan, että sivutuloverokortti ei kelpaa starttirahan maksuun.

Kannattaa huomioida, että verokortti todella tulee toimitetuksi, sillä muussa tapauksessa enakkopidätysprosentti nousee. Siinä tapauksesssa se olisi alle 26 euron päivätuloista 20 % ja yli 26 euroa menevistä tuloista 25 %. Ero on merkittävä varsinkin starttirahan peruskaudella.

Starttirahan tilitys

Starttirahan saamista varten sinun täytyy toimittaa TE-toimistolle tilityslomake. Se toimitetaan kalenterikuukausittain. Tilityslomakkeen pitää olla toimitettuna kuukauden sisällä tilitysjakson päättymisestä ellei toimittamiselle ole pyydetty lisäaikaa. Myöhemmin toimitettu tilitys vanhentuu ja silloin siltä ajalta menettää starttirahan. Tilitystä ei tehdä ennakoivasti vaan vasta kun kuukausi on kulunut.

Starttirahaa varten viranomaiset selvittävät veroprosenttisi. Koska starttiraha on henkilökohtaisen verotuksen alaista tuloa, tarvitset sitä varten palkkatuloverokortin tai muutosverokortin. Näistä täytyy toimittaa aina alkuperäinen versio.

Tilityksessä starttiraha siirretään henkilökohtaiselle tilillesi sen jälkeen kun siitä on pidätety verot. Tässä muutama esimerkki veroista:

 • Jos pidätysprosenttisi on alle 18 %, menee veroja 20 %. Jos pidätysprosenttisi on yli 18 %, menee veroja 22 %.
 • Jos käytät muutosverokorttia, noudetaan pidätyksessä sen mukana tulevaa veroprosenttia.
 • Ilman veroprosenttia ennakkopidätys prosentti on automaattisesti alle 26 euron päiväkohtaisesta osuudesta 20 % ja yli 26 euroa menevästä osuudesta 25 %.

Rahojen saamiseksi sinun täytyy toimittaa tilityksen ohessa myös kopio kaupparekisteriotteesta sekä ilmoitus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä tai ilmoitus y-tunnuksen antamisesta. Usein ensimmäistä kertaa tätä tilityslomakkeitta täyttäessä rekisteröinti ei ole vielä valmistunut, joten siinä tapauksessa liitä kopio rekisteröinti-ilmoituksestasi.

Starttirahan tilityslomake

Starttirahan tilityslomakkeeseen täytetään tietyt asiat, jotka kerromme tässä. Voit ladata lomakkeen tämän kirjoituksen lopusta.

 • Nimi ja henkilötunnus
 • Pankkitilin numero IBAN muodossa, mahdollinen viitenumero jokaiseen tilitykseen
 • Tilitysjakso
 • Korvattavat päivät eli päivät, joina olet työskennellyt yrityksessäsi. Käytännössä siis arkipäivät.
 • Allekirjoituksesi.

Lomakkeen täyttämisen kanssa kannattaa olla tarkka, sillä puutteellisesti tai väärin täytetty lomake palautetaan täydentämistä ja korjaamista varten. Tämä tietysti viivyttää tuen maksamista. Muista lähettää aina alkuperäinen versio täyttämästäsi lomakkeesta, sillä kopioitu versio ei kelpaa ja se hylätään käsittelemättä.

Starttirahan tilityksen liitteet

Starttirahan tilitystä varten tarvitset erinäisiä liitteitä. Käydään ne yksitellen läpi niin saat selkeän muistilistan liitteistä, jotka tarvitsee valmistella, tilata ja muuten vain huomioida.

 • Alkuperäinen verokortti. Voit tilata uusimman verokorttisi täältä. Muistathan, että uudet verokortit tulevat voimaan 1.2 jokaisen vuoden alussa, joten uusi versio täytyy toimittaa viimeistään silloin.
 • Kopio kaupparekisteriotteesta (tai rekisteröinti-ilmoituksesta)
 • Kopio ennakkoperintärekisteriin merkinnästä tai y-tunnuksen saamisesta.

Starttirahan tilitysosoite

Starttirahan tilityslomake ja muut tiedot toimitetaan normaalisti paikalliseen TE-keskukseen. Tästä kannattaa kysyä aina TE-toimistostasi, kun saat starttirahasta päätöksen.

Löydät tarvittavat osoitetiedot alueellisesti täältä.

Lataa starttirahan tilityslomake

Voit ladata starttirahan tilityslomakkeen suoraan verkosta, tulostaa sen ja toimittaa paikalliseen TE-toimistoosi. Etsi oikea osoite yläpuolella olevasta linkistä ja lataa lomake alapuolelta.

Lataa tilityslomake täältä.

Video starttirahasta

Kysy lisää tietoa aiheesta

Haluatko saada lisää tietoa starttirahasta tai jäikö mielestäsi jotain puuttumaan? Voit lähettää meillä kysymyksen sähköpostilla ja vastaamme siihen vastauksen kera. Voit myös jättää palautetta tai kysymyksiä kommenteilla. Viestin voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta.

Lue lisää tietoa

Voit lukea lisää ja uusinta tietoa seuraamalla uusia artikkeleitamme. Löydät myös kaikki aikaisemmin julkaistut artikkeli arkistoistamme. Voit myös käyttää sivupalkissa olevaa hakutoiminta, jos etsit tietty ratkaisua ongelmaasi.

1 Comment

 • Tommi Hämäläinen

  Reply Reply 3.6.2015

  Hei,

  Olemme ajatelleet vaimoni kanssa perustaa pienen matkailualan yrityksen ja tarvitsisimme starttirahaa yrityksen perustamiseen. Kysymykseni liittyy vaimooni koska hän on kiinalainen eikä hänellä ole Suomen kansalaisuutta/passia. Pysyvä oleskelulupa ja sosiaaliturvatunnus löytyvät. Voidaanko yritys perustaa hänen nimiinsä ja voiko hän saada siihen starttirahaa vai tuleeko hänen olla Suomen kansalainen? Ideana olisi että minä pitäisin päivätyöni ja vaimoni hoitelisi yrityksen asioita. Tottakai minäkin olisin mukana yritystoiminnassa suomenkielen taitoni takia mutta muuten firma olisi vaimon nimissä. Onnistuuko tällainen järjestely vai onko vain helpompaa tai ”varmempaa” että luovun päivätyöstäni ja laitamme yrityksen minun nimiini?

  Terveisin

  Tommi

Leave A Response To Tommi Hämäläinen Cancel reply

* Denotes Required Field